Реалізація принципу комунікативності підручники “Німецька мова”, О. Карпюк “Англійська мова”

Категория: Полезное
Создано 30.12.2014

Сновна мета навчання іноземної мови у ЗНЗ  – формувати комунікативну компетенцію школярів. Її база - комунікативні вміння, сформовані на основі мовних навичок та знань.Дешеві та якісні підручники Аналіз та вивчення науково-методичної літератури, спостереження за шкільною практикою формування контролю англомовної та німецькомовної  лексичної  компетенції школярів основної школи вимагає наукового дослідження, а саме – розгляду більш детальнішого змісту цієї компетенції, тобто вмінь, навичок і знань, необхідних для її формування.
Реалізація принципу комунікативності - це підручник Німецька мова та підручник Англійська мова, автора О. Карпюк. Дані підручники побудовані за принципом створення та використання ситуацій реального спілкування, побудова процесу навчання іноземної мови як моделі реальної комунікації.  О. Карпюк пропонує інтегративну динамічну систему соціально-статутних, діяльнісних, рольових, та моральних взаємовідносин суб’єктів спілкування. Вона – універсальна форма функціонування процесу навчання та спосіб організації мовленнєвих засобів, спосіб їхньої презентації, спосіб мотивації мовленнєвої діяльності, головна умова формування навичок та розвитку мовленнєвих вмінь. Таким чином, методика формування німецькомовної та англомовної компетентностей будується навколо ситуацій реального спілкування.


Основна мета навчання іноземної мови у ЗНЗ  – формувати комунікативну компетенцію школярів. Її база - комунікативні вміння, сформовані на основі мовних навичок та знань.  Розвиток комунікативної компетенції відбувається в процесі оволодіння соціолінгвістичними та соціокультурними знаннями, вміннями, навичками, що здатні які забезпечити входження особистості в інший соціум, сприяючи її соціалізації.
   Комунікативна методика інтегрована з різноманітними традиційними елементами викладання іноземної мови, передбачає максимальне заглиблення учня в мовний процес. Цього можна досягти за допомогою зведення апеляції учня в рідній мові до мінімуму. Основна мета методики О. Карпюк – вільне володіння школярем іноземною мовою, а потім лише думати нею. Механічні репродуктивні вправи відсутні. Замість них можна використати роботу з партнером, численні ігрові ситуації. Досить багато завдань спрямовані на пошуки помилок. Важливо використовувати співставлення та порівняння. Усі види роботи підключають не лише пам'ять, але і логіку, формуючи вміння мислити творчо та аналітично.  


У шкільній практиці використовуються різноманітні навчальні ситуативні мовленнєві вправи, запропоновані О. Карпюк, в ході яких учні набувають досвіду спілкування іноземною мовою, оскільки вони сприяють результативності засвоєння школярами навчального матеріалу. Досвід О. Карпюк показує, що закріплення в пам’яті дитини іншомовного матеріалу відбувається неефективно і вимагає надмірного розумового напруження, що не є бажаним. Підтримка, заохочення, створення цікавих ситуацій, підвищують мотивацію дітей до вивчення іноземної мови, а контроль спонукає до перевірки якості вивченого матеріалу.
Викладений матеріал, підручники “Німецька мова” та О. Карпюк  “Англійська мова”, не вичерпує усіх теоретичних аспектів планування уроків іноземної мови в загальноосвітній школі, вимагаючи подальшого наукового дослідження, а саме – розгляду більш детальнішого змісту цієї компетенції, тобто вмінь, навичок та знань, необхідних для її формування.

Women's Club
— новый женский проект в онлайне. Полезные советы на самые разнообразные темы не оставят Вас равнодушными, и помогут в самых непростых ситуациях. Заходите к нам почаще)

Новости

banner

Copyright © 2013. Копирование запрещено.

Мы следим за соблюдением авторских и иных прав, нарушение которых преследуется по закону. По всем вопросам пишите на наши контакты.

Яндекс цитирования